Yleiset myyntiehdot

Nämä myyntiehdot ovat tehneet osapuoliksi toisaalta yhtiö Quick DNA LLC, jonka osakepääoma on 100 000 USD ja jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa 74 E Glenwood Ave #334, Smyrna, DE 19977, Yhdysvallat, rekisteröity Delawaren kauppakamariin numerolla 2530946 ja joka hallinnoi verkkosivustoa, ja toisaalta kaikki oikeushenkilöt, jotka haluavat tehdä ostoksen verkkosivuston kautta ja joita tässä jatkossa kutsutaan "ostajaksi".

Artikkeli 1. Tarkoitus

Nämä myyntiehdot ovat voimassa olevat sopimussuhteet Quick DNA LLC in ja ostajan välillä sekä ehdot, jotka koskevat kaikkia tätä verkkosivuston kautta tehtyjä ostoksia. Tuotteen hankinta tämän sivuston kautta merkitsee ostajan ehdottomaa hyväksyntää näille myyntiehdoille, joista ostaja tunnustaa saaneensa tiedon ennen tilausta. Ennen minkäänlaista liiketoimintaa ostaja ilmoittaa toisaalta, että tuotteiden ostaminen verkkosivustolta liittyy suoraan hänen ammatilliseen toimintaansa ja että hän on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi ja toisaalta hänellä on täysi juridinen kyky sitoutua näihin yleisiin myyntiehtoihin.

Quick DNA LLC illa on oikeus muuttaa myyntiehtoja milloin tahansa, joko noudattaakseen uusia sääntöjä tai parantaakseen verkkosivuston käyttöä. Näin ollen sovellettavat ehdot ovat ne, jotka ovat voimassa ostajan tilauksen tekohetkellä.

Artikkeli 2. Tuotteet

Tarjottavat tuotteet ovat niitä, jotka näkyvät Quick DNA LLC in verkkosivustolla saatavilla olevien varastojen rajoissa. Quick DNA LLC illa on oikeus muuttaa tuotevalikoimaansa milloin tahansa. Jokainen tuote esitetään verkkosivustolla kuvaillen sen tärkeimpiä teknisiä ominaisuuksia (tilavuus, käyttötarkoitus, koostumus...). Valokuvat ovat mahdollisimman tarkkoja, mutta eivät sido myyjää millään tavoin. Verkkosivustolla esiteltyjen tuotteiden myynti on tarkoitettu kaikille ostajille, jotka asuvat maissa, jotka sallivat näiden tuotteiden maahantuonnin.

Artikkeli 3. Hinnat

Internet-katalogin tuoteluetteloissa näkyvät hinnat ovat paikallista valuuttaa, ja ne sisältävät kaikki verot. Quick DNA LLC illa on oikeus muuttaa hintojaan milloin tahansa, mutta tilaushetkellä voimassa oleva katalogihinta on ainoa ostajalle sovellettava hinta. Ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja, jotka lisätään tuotteiden hintaan ja lasketaan tilauksen kokonaispainon perusteella.

Artikkeli 4. Tilaus ja maksuehdot

Ennen jokaista tilausta ostajalla on mahdollisuus luoda tili. Tiliä luotaessa tarjoamaan pääsy suoraan sivupalkin valikosta. Jokaisella vierailulla ostajan on tunnistauduttava antamalla nämä tiedot, jos hän haluaa tehdä tilauksen tai tarkistaa tilinsä (tilausten tila, profiili...). Quick DNA LLC tarjoaa ostajalle mahdollisuuden tilata ja maksaa tuotteensa useissa vaiheissa kolmen maksuvaihtoehdon avulla :

Maksu pankkisiirrolla : Ostajan on otettava yhteyttä Quick DNA LLC in sähköpostitse pyytääkseen tarjousta. Hänen on ilmoitettava haluamansa tuotteet, valittava kuljetusyhtiö, ilmoitettava sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä toimitus- ja laskutusosoitteensa. Pyyntönsä jälkeen hänelle annetaan tarjous Quick DNA LLC in yhteystiedoilla. Siirto on suoritettava 30 päivän kuluessa, ja koko summan on saavuttava Quick DNA LLC in tilille ilman pankkikuluja. Ostajan on maksettava kaikki pankkikulut liittyen tähän siirtoon. Vasta kun summa on saapunut Quick DNA LLC in tilille, yritys käsittelee tilauksen.

Turvallinen maksu luottokortilla (Stripe-järjestelmän kautta) : Ostaja valitsee tuotteet, jotka hän haluaa tilata "ostoskoriin", muokkaa tarvittaessa (määrä, viitteet...), tarkistaa toimitusosoitteen tai antaa uuden. Sen jälkeen toimituskulut lasketaan ja esitetään ostajalle, samoin kuin kuljetusyhtiön nimi ja arvioitu toimitusaika. Sitten ostaja siirtyy maksuun. Lopuksi ostaja ohjataan turvalliseen Stripe-liittymään syöttääkseen luottokorttitietonsa turvallisesti. Jos maksu hyväksytään, tilaus kirjataan ja sopimus on lopullisesti voimassa. Luottokorttimaksu on peruuttamaton.

Tilauksen vahvistaminen merkitsee näiden myyntiehtojen hyväksymistä, tunnustamista niiden täydellisestä tuntemisesta ja luopumista omista ostoehtoista. Kaikki annetut tiedot ja tallennettu vahvistus ovat kaupan todistusaineisto. Jos ostajalla on sähköpostiosoite ja hän on antanut sen tilauslomakkeessa, Quick DNA LLC lähettää hänelle sähköpostitse tilauksensa rekisteröinnin vahvistuksen.

Jos ostaja haluaa ottaa yhteyttä Quick DNA LLC in, hän voi tehdä sen joko postitse osoitteeseen : Quick DNA LLC, 74 E Glenwood Ave #334, Smyrna, DE 19977, Yhdysvallat; sähköpostitse osoitteeseen : contact@quickdna.com.

Artikkeli 5. Omistusoikeuden pidättäminen

Quick DNA LLC säilyttää täyden omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin saakka, kunnes hinta on täysin maksettu, mukaan lukien pääoma, kulut ja verot.

Artikkeli 6. Irtisanominen

Ostajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa ja palauttaa tuote myyjälle vaihtoa tai hyvitystä varten ilman sanktioita 30 arkipäivän kuluessa tilauksen toimituksesta.

Artikkeli 7. Toimitus

Toimitukset tehdään tilauslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen, joka voi olla vain sovittu maantieteellisellä alueella. Tilaukset toimittaa tilauksen yhteydessä valittu kuljetusyhtiö, ja toimituspalvelu on seurannalla varustettu ja toimitetaan ilman allekirjoitusta. Toimitusaikoja annetaan vain viitteellisesti; jos ne ylittävät 30 päivää tilauksesta, myyntisopimus voidaan purkaa ja ostaja saa hyvityksen. Quick DNA LLC lähettää ostajalle sähköpostitse paketin seurantanumeron. Ostaja vastaanottaa tuotteet kotiinsa toimittajansa toimesta. Jos ostaja ei ole paikalla, hän saa postittajan käynnistä ilmoituksen, joka mahdollistaa tilattujen tuotteiden uudelleenohjauksen ilmoitetun ajan kuluessa toimituspalvelun ohjeiden mukaisesti. Kuljetuksen aiheuttamat riskit siirtyvät ostajalle siitä hetkestä lähtien, kun tavarat poistuvat Quick DNA LLC in tiloista. Ostajan on tarkistettava toimituksen yhteydessä tavaroiden pakkaus ja sisältö. Jos vahinkoja ilmenee kuljetuksen aikana, valitus on tehtävä kuljetusyhtiölle kolmen päivän kuluessa toimituksesta.

Artikkeli 8. Takuu

Kaikki Quick DNA LLC in toimittamat tuotteet ovat takuun alaisia. Jos myyty tuote ei ole sopimuksen mukainen, se voidaan palauttaa Quick DNA LLC ille, joka hyvittää sen, vaihtaa sen tai palauttaa sen. Kaikki valitukset, vaihto- tai hyvityspyynnöt on tehtävä postitse osoitteeseen : Quick DNA LLC, 74 E Glenwood Ave #334, Smyrna, DE 19977, Yhdysvallat, 30 päivän kuluessa toimituksesta.

Artikkeli 9. Vastuu

Quick DNA LLC illa on etämyynnissä vain velvollisuus käyttää huolellisuutta. Sen vastuuta ei voida pitää vahingosta, joka johtuu Internetin käytöstä, kuten tietojen menetyksestä, tunkeutumisesta, viruksista, palvelun keskeyttämisestä tai muista sattumanvaraisista ongelmista.

Artikkeli 10. Henkinen omaisuus

Kaikki verkkosivuston elementit ovat ja pysyvät Quick DNA LLC in yksinomaisena ja omistusoikeutena. Ketään ei valtuuteta toistamaan, hyödyntämään tai käyttämään millään tavalla, edes osittain, verkkosivuston elementtejä, olivatpa ne valokuvia, logoja, kuvia tai tekstejä.

Artikkeli 11. Henkilötietojen käsittely

Quick DNA LLC sitoutuu suojelemaan ostajan antamia tietoja, joita hän voisi luovuttaa tiettyjen palveluiden käyttöä varten. Internettiin on oikeus päästä, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja. Tätä oikeutta voi käyttää milloin tahansa lähettämällä kirjeen osoitteeseen : Quick DNA LLC, 74 E Glenwood Ave #334, Smyrna, DE 19977, Yhdysvallat.

Artikkeli 12. Riitojen ratkaisu

Nämä etämyyntiehdot ovat Yhdysvaltojen voimassa olevan lain alaisia. Kaikissa kiistoissa tai riidoissa tuomioistuinpaikkana on Smyrna.

Artikkeli 13. Yhteystiedot

Quick DNA LLC
74 E Glenwood Ave #334
Smyrna, DE 19977
Yhdysvallat